Zapytania ofertowe

Nazwa zapytania Data publikacji zapytania Termin składania ofert
1. Zapytanie ofertowe na dostawę i świadczenie usługi dystrybucji gazu ziemnego wysokometanowego na rok 2020 2019-02-14 14:23 2019-02-28 14:00
2. Przegląd bocznicy kolejowej w LUVENA S.A. w Luboniu 2019-02-12 09:45 2019-02-19 10:00