Zapytania ofertowe

Nazwa zapytania Data publikacji zapytania Termin składania ofert
1. Brama wjazdowa przemysłowa segmentowa 2018-06-15 10:08 (zaktualizowano: 2018-06-15 11:37) 2018-06-25 12:00
2. Zapytanie ofertowe na dostawę i świadczenie usługi dystrybucji gazu ziemnego wysokometanowego na rok 2019 2018-03-12 13:58 (zaktualizowano: 2018-06-21 14:28) 2018-06-25 11:00
3. Zakup oleju napędowego EKODIESEL - II połowa 2018r. 2018-06-15 08:32 2018-06-22 15:00
4. Rozbórka budynków: 1-088 (Budynek roztwarzalni chemikaliów) 2018-06-08 13:31 2018-06-22 14:00